Subsidie voor medewerkers die leren naast het werken

Categorie├źn
Subsidie voor medewerkers die leren naast het werken

De subsidieregeling praktijkleren biedt een tegemoetkoming in de kosten aan werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan studenten, leerlingen of promovendi. De minister van OCW heeft de subsidieregeling gewijzigd. Ten eerste zijn de subsidieplafonds voor 2023 vastgesteld. De afgelopen jaren was het budget ontoereikend om aan alle aanvragers de maximumsubsidie van € 2.700 per volledige praktijkleerplaats uit te keren. De plafonds zijn daarom verhoogd.

Voor praktijkleerplaatsen in het mbo in contact- en conjunctuurgevoelige sectoren is aanvullende subsidie mogelijk. Hiervoor is in het studiejaar 2022–2023 € 245,8 miljoen beschikbaar. Wanneer voor alle doelgroepen de maximale basissubsidie kan worden uitgekeerd, wordt een eventueel resterend budget toegevoegd aan het budget voor aanvullende subsidie voor contact- en conjunctuurgevoelige sectoren.

Voor de sectoren techniek, landbouw, gezondheidzorg of gedrag en maatschappij bestaat een aanvullende subsidie. Voor deze sectoren is in het studiejaar 2022–2023 € 4,4 miljoen beschikbaar. Het beschikbare bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie.

Vanaf 2 juni 2023 kan de subsidie aangevraagd worden.

Als Empower vragen wij de subsidie voor onze klanten, in de laatste week van augustus aan. 

Mocht je leerlingen in dienst hebben waarvoor je niet weet of hier subsidie voor aangevraag kan worden, neem dan contact met ons op.

Voor de aanvragen hebben wij uiterlijk 20 augustus alle benodigde gegevens nodig.

Bron: | 17-07-2023

Categorie├źn