logo empower op een raam

Subsidie advies en aanvragen

De overheid biedt werkgevers de mogelijkheid voor diverse werknemer gerelateerde projecten subsidie aan te vragen.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. SLIM subsidie
 2. Subsidie praktijkleren
 3. ESF subsidie

Empower heeft veel kennis van deze diverse subsidiemogelijkheden en heeft reeds diverse werkgevers succesvol geholpen met de aanvraag hiervan.

SLIM subsidie

Ondernemers kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM). Met deze scholingssubsidie kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten.

SLIM subsidie aanvragen
Als je in aanmerking komt voor de subsidieregeling, kunnen wij de subsidieaanvraag schrijven en indienen. Wij hebben een uitstekend trackrecord als het gaat om SLIM-aanvragen.

De SLIM regeling MKB
Ondernemers binnen elke sector kunnen een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen en grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Voorwaarden SLIM regeling
Aan het aanvragen van de subsidieregeling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het aanvraagproces is niet eenvoudig en het slagingspercentage klein. Alle voorwaarden die het RVO stelt aan de SLIM subsidie zijn te vinden op deze pagina.

Voorbeelden SLIM projecten

Subsidie vanuit de SLIM-regeling kan worden ingezet voor een leerrijke werkomgeving of om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat aan te bieden. Bovendien vergoedt de SLIM-regeling een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. Hierdoor kunnen medewerkers tijdens hun werk (een deel van) een mbo-opleiding volgen. SLIM subsidie kan worden ingezet voor verschillende activiteiten:

 • Het doorlichten van de onderneming en formuleren van een nieuw opleidings- en ontwikkelplan. Trends en ontwikkelingen worden in beeld gebracht en de HR-strategie bepaald
 • Het laten samenwerken van afdelingen of bedrijfsactiviteiten, zodat er van elkaar geleerd wordt
 • Het voeren van individuele ontwikkelgesprekken met externe adviseurs
 • Het opzetten van een academy, bedrijfsschool of bedrijfsspecifieke knowhow
 • Het opzetten van een leerportaal voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding
 • Het organiseren van een cyclus van periodieke ontwikkelgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen, begeleid en gecoacht door een externe adviseur

Subsidie praktijkleren

Heb je leerlingen in dienst of medewerkers die in een leer- of werktraject zitten? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling Praktijkleren. De aanvraagperiode is van 2 juni tot en met 16 september 2021 en gaat altijd over het afgelopen schooljaar. Deze subsidie kan oplopen tot maximaal €2.700,- per leerling of student per jaar. Een mooi financieel voordeel waarbij wij je graag helpen op basis van no cure, no pay! Neem nu contact met ons op, zodat we de aanvraag direct in orde kunnen maken.

Hoe ziet onze dienstverlening eruit?

Elk jaar maakt de overheid een subsidiebedrag vrij voor praktijkleren. Veel werkgevers maken onvoldoende gebruik van de subsidieregeling. Met onze ervaring en kennis vertellen we je snel of je in aanmerking komt. Minimale tijdsinvestering, maximaal resultaat!

 • We verzamelen alle benodigde gegevens, zoals een geldige (praktijkleer)overeenkomst en aanwezigheidsregistratie
 • Conform de richtlijnen stellen we de aanvraag op
 • We dienen de aanvraag in tijdens bovengenoemde aanvraagperiode
 • Alleen bij resultaat vragen wij een vergoeding

Recht op de Subsidieregeling praktijkleren?

De beoordeling van de aangeleverde gegevens is streng. Zijn de gegevens niet compleet of niet naar behoren, dan wordt de subsidie niet toegekend of later teruggevorderd. Onze specialisten weten exact welke informatie er nodig is om de aanvraag zo kansrijk mogelijk te maken. Om welke leerlingen of studenten gaat het:

 • Een vmbo-leerling die een leer-werktraject volgt
 • Een mbo-student die een beroepsbegeleidende leerweg volgt (BBL)
 • Een hbo-student in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving) waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken
 • Leerlingen in het laatste schooljaar van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Praktijkonderwijs (PRO)

ESF subsidie

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling. Zowel bedrijven als (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. In 2019 is de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor het laatst opengesteld. In 2021 volgt er waarschijnlijk een nieuwe openstelling, binnen het nieuwe ESF-kaderprogramma voor de periode 2021-2027.

Thema`s en activiteiten ESF Duurzame Inzetbaarheid

ESF Duurzame InzetbaarheidProjecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Verder komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Vanuit ESF Duurzame Inzetbaarheid kan er advies worden ingewonnen op één of meerdere van de volgende thema’s en activiteiten:

• Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
• Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
• Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
• Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

SLIM subsidie en meer aanvragen