SLIM subsidie en meer aanvragen

Onterecht te veel betalen

Wetgeving op het gebied van sociale zekerheid is ingewikkeld en verandert snel. De afgelopen jaren heeft de overheid diverse stimuleringsregelingen geïntroduceerd om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Veel regelingen kunnen de werkgeverslasten aanzienlijk verlichten, maar worden vaak niet benut omdat ze voor veel werkgevers (te) ingewikkeld zijn. Daardoor lopen werkgevers veel geld mis. Het is zonde om dat teveel betaalde geld te laten liggen. Wij helpen je om dit geld terug te halen met onze Audit op de personeelskosten.

Audit

Empower HR en Salaris Bureau ziet regelmatig dat werkgevers te veel premie afdragen of subsidiemogelijkheden niet of onvolledig benutten. Als expert op het gebied van sociale zekerheid kunnen wij achteraf (met terugwerkende kracht tot 5 jaar) onderzoeken of je geld bent misgelopen. Door middel van een zogenaamde Audit op je personeels- en salarisadministratie beoordelen wij de juistheid van de premieafdrachten aan de belastingdienst.

Onderzoeksvelden

Ons onderzoek is gericht op onderstaande onderzoeksvelden:

  1. Onbenutte subsidiegelden
  2. Looncompensatie vanuit het UWV
  3. Werkhervattingskas (Whk)
  4. Teveel betaalde premies voor werknemersverzekeringen
  5. Mogelijke besparingen op opleidingen

Onbenutte subsidiegelden

Empower brengt in kaart of sprake is van teveel betaalde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Hiervan kan sprake zijn door het niet (optimaal) benutten van subsidiemogelijkheden ter stimulering van de werkgelegenheid. Wij zetten deze posten voor je op een rij en verzorgen de dossiervorming om onbenutte subsidies achteraf te verhalen.

Looncompensatie vanuit UWV

Heb je iemand in dienst genomen die beschikt over een zogenoemde no-riskpolis of die voldoet aan de voorwaarden van de compensatieregeling? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van looncompensatie bij ziekte. De loonkosten tijdens ziekte kunnen wij bij UWV voor jou verhalen. Empower brengt hiervoor de werknemers met een no-risk polis in kaart en kijkt of is voldaan aan de voorwaarden voor de compensatieregeling. Wij verzorgen de dossiervorming om de no-risk polis toe te passen en kunnen het verzoek om looncompensatie voor u indienen bij UWV.

Werkhervattingskas (Whk)

Empower controleert de juistheid van premieafdrachten en sociale lasten voor aangeleverde premielonen. Ook controleren wij de hoogte van door de Belastingdienst vastgestelde premiepercentages voor de werkhervattingskas (WGA en ZW). Dit zijn individuele premies die tot stand komen door instroom in de ziektewet en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers. Empower bekijkt of je als werkgever hiervoor terecht verantwoordelijk wordt gehouden. Wij controleren de belaste instroom en corrigeren die waar nodig. Ook controleren wij de premieafdrachten & grondslagen over de bijbehorende premielonen.

Teveel betaalde premies werknemersverzekeringen
Empower brengt in kaart welke aanvullende verzekeringen allemaal door jouw als Werkgever zijn afgesloten ten behoeve van de werknemers. Ook controleren wij de hoogte van door de Verzekeringsmaatschappij of pensioenmaatschappij vastgestelde premies. Wij verzorgen vervolgens de dossiervorming om de teveel betaalde premies achteraf terug te vorderen.

Mogelijke besparingen op opleidingen
Empower brengt in kaart welke opleidingen er de afgelopen jaren door de werknemers zijn gevolgd en waarvoor jij als Werkgever betaald hebt. Vervolgens wordt gekeken welke opleidingen voor subsidie in aanmerking kwamen. Empower verzorgt vervolgens de dossiervorming om de onbenutte subsidies achteraf te claimen,

Kosten en terugvordering fiscus
Wij voeren de Audit voor je uit op basis van een vaste een fee voor alle besparingen tot € 10.000. Vinden wij meer dan dit bedrag dan vragen wij over het een merendeel een vast percentage. De ervaring leert dat wij in de meeste gevallen wel een besparing vinden van meer dan € 10.000,- Levert het niets op? Dan kost het je alleen de startfee maar heb je wel de bevestiging dat je alles op orde hebt.

Werkwijze Audit
Voor het uitvoeren van de premiescan werken wij met een vragenlijst. Ook moeten wij kunnen beschikken over de gegevens van jouw salarisadministraties van de jaren die wij analyseren. De overzichten die wij nodig hebben, vragen we bij je op, nadat we samen de te controleren onderdelen hebben vastgesteld. Als expert nemen wij het hele traject van dossiervorming voor onze rekening. Wij leveren een eindrapport op dat volledig voldoet aan alle wet- en regelgeving. Zo heb je geen omkijken naar het opvragen en opmaken van de benodigde bewijslast. Ons dossier kun je rechtstreeks in de personeelsadministratie bewaren.

Meer weten over onze Audit?
Wil je meer weten over de premiescan? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.