Regeling TVL aangepast

Categorieën
Regeling TVL aangepast

De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling vaste lasten financiering COVID-19 op twee punten gewijzigd. Ten eerste wordt met terugwerkende kracht de SBI-code 47.77 opgenomen in de begripsomschrijving ‘onderneming in de detailhandel’. Deze wijziging heeft betrekking op de opslag gesloten detailhandel in verband met voorraadverliezen, die werd verstrekt in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Ten tweede is de uiterste datum, waarop de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het eerste kwartaal van 2021 moet zijn ingediend, aangepast van 1 oktober naar 12 november 2021. De aanpassing geldt voor het mkb en voor grote bedrijven.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | besluit | nr. WJZ/ 21209027, Staatscourant 2021, Nr. 41702 | 20-09-2021

Categorieën