Regeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen gepubliceerd

Categorie├źn
Regeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen gepubliceerd

De regeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) is bedoeld voor organisatoren van evenementen die niet voldoen aan de voorwaarden voor de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC). De directe aanleiding voor de ATE was het verbod op evenementen zonder zitplaatsen per 10 juli 2021. Een belangrijke overweging was dat organisatoren niet meer de kans hadden hun kosten te matigen door het vrijwel onmiddellijk ingaande evenementenverbod. De ATE heeft betrekking op evenementen die plaats zouden hebben in de periode van 10 juli tot en met 31 december 2021.

De regeling is bedoeld om de organisator van een evenement in staat te stellen zijn toeleveranciers te betalen en om de organisator te compenseren voor gemaakte kosten bij de organisatie van het evenement. De regeling is niet bedoeld voor het betalen van vaste lasten of overige kosten van de organisator.

Kosten van de organisator voor het voeren van directie zijn subsidiabel als deze niet exorbitant hoog zijn en niet meer dan 5% van de totale subsidiabele kosten bedragen. Betalingen om in licentie of als franchisenemer een evenement te mogen organiseren vallen buiten de regeling. Tot de subsidiabele kosten behoren ook eventuele verplaatsingskosten, die zijn gemaakt om het evenement op een later moment doorgang te laten vinden. Een aanvraag voor subsidie moet uiterlijk 31 mei 2022 worden ingediend.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | besluit | Staatscourant 2022, Nr. 6038, WJZ/ 21273983 | 24-02-2022

Categorie├źn