Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

Categorieën
Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.

 Omschrijving  Percentage of bedrag
 AOW  17,90%
 Anw  0,10%
 Maximum premieloon  € 66.956
 Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie

idem, hoge premie

 2,64%

7,64%

 Uitvoeringsfonds voor de overheid  0,68%
 Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie

idem, lage premie

 7,11%

5,82%

 Opslag kinderopvang  0,50%
 Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector   Grootwinkelbedrijf  € 6.922.501
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2022-0000231651, Staatscourant 2022, Nr. 32328 | 30-11-2022

Categorieën