Nieuwe compensatieperiode Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19

Categorie├źn
Nieuwe compensatieperiode Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19

De minister van VWS heeft de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 gewijzigd. Er is een nieuwe compensatieperiode toegevoegd. Het betreft de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 (derde tranche) en de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 (vierde tranche). De minister kan een specifieke uitkering verstrekken aan een gemeente voor de compensatie van het exploitatietekort in de derde en vierde tranche waarmee zwembaden en ijsbaden zijn geconfronteerd door de coronamaatregelen. De specifieke uitkering is bedoeld om sluiting van de zwembaden en ijsbanen te voorkomen. De aanvrager dient één aanvraag in voor de derde en de vierde tranche. Het is mogelijk dat een aanvrager voor slechts één van beide periodes compensatie aanvraagt. De aanvraagperiode loopt van 15 augustus 2022 tot en met 18 september 2022.

Bron: Overig | besluit | Staatscourant 2022, Nr. 14972, 3347953-1027359-S | 08-06-2022

Categorie├źn