Controleer de voorlopige beschikking WTL-berekening 2022 goed!

Categorie├źn
Controleer de voorlopige beschikking WTL-berekening 2022 goed!

Werkgevers krijgen uiterlijk 14 maart 2023 een voorlopig overzicht van UWV waarin staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij krijgen voor 2022. Ze moeten deze berekening heel goed controleren om geen voordelen mis te lopen.

Organisaties die vorig jaar recht hadden op een LKV en (jeugd)LIV ontvangen hiervoor een voorlopige berekening van UWV. Deze berekening is gebaseerd op de aangifte loonheffingen en de correctieberichten over het jaar 2022 die de werkgever tot en met 31 januari 2023 heeft ingediend. De werkgever doet er goed aan om te controleren of de LIV en LKV berekening klopt.  

Empower B.V. kan deze controle voor jullie uitvoeren. De kosten voor de controle zijn € 52,50. Wil je gebruik maken van deze service laat het ons dan weten.

Correcties uiterlijk 1 mei indienen

Klopt de voorlopige berekening niet of missen er gegevens? Dan is het goed om de ingediende aangiften loonheffingen 2022 te controleren. De werkgever kan hiervoor tot en met 1 mei 2023 correctieberichten indienen bij de Belastingdienst. Correctieberichten van na 1 mei 2023 neemt de fiscus niet mee in de definitieve berekening die de werkgever uiterlijk op 31 juli ontvangt. Correctieberichten die zijn ingediend na 1 mei 2023 worden wel in de polisadministratie verwerkt.

Geen beschikking ontvangen.

Heb je geen beschikking ontvang en denk je wel recht te hebben op een voordeel dan laat het ons weten zodat wij contact op kunnen nemen met het UWV.

Definitieve beschikking

De definitieve beschikking ontvang je voor 1 augustus 2023. De betaling zal dan uiterlijk 12 september binnen moeten zijn.

 

Bron: | 10-03-2023

Categorie├źn