Contract voor bepaalde tijd kost werkgever 5% meer premie

Categorieën

Sinds 1 januari 2020 is de wet Arbeid in Balans in werking getreden en deze had als doel het verkleinen van de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk.

Bij het ingaan van deze wet is het weer mogelijk meerdere contracten voor bepaalde tjd te hanteren. Maximaal 3 opeenvolgend of maximaal 3 jaar. Hierdoor lijkt het heel aantrekkelijk om medewerkers vaker een contract voor bepaalde tijd tegeven, echter de kosten voor de werkgever zijn dan aanzienlijk hoger. Dit zit hem in de WW-premie.

WW-premie

Voor vaste contracten geldt met ingang van 2020 een lagere premie dan voor flexibele contracten. Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie bedraagt 5 procentpunten. Op de loonstrook van de werknemer moet worden vermeld of zijn contract vast of tijdelijk is. 

Bepaalde tijd omzetten naar onbepaalde tijd

Als je tevreden bent met je werknemer kan het daarom verstandig zijn het contract voor bepaalde tijd om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. Voor een eventuele ontslagvergoeding maakt het niets meer uit. Die ben je vanaf 1 maand dienstverband al verschuldigd als de werkgever het initiatief neemt het contract te beeindigen. 

Oproepovereenkomst

Er is sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdseenheid en de werknemer geen recht heeft op loon als hij geen arbeid verricht. Bij een oproepovereenkomst moet de werknemer ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Wordt een gedane oproep binnen vier dagen ingetrokken, dan behoudt de oproepkracht recht op loon over de opgeroepen periode. Zodra de oproepovereenkomst een jaar geduurd heeft, moet de werkgever de oproepkracht een aanbod doen voor een contract voor het aantal uur dat hij in dat jaar gemiddeld heeft gewerkt.

 

Bron: | 14-06-2022

Categorieën