Afkoopgrens klein pensioen

Categorie├źn
Afkoopgrens klein pensioen

Pensioenuitvoerders hebben het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Dat is vastgelegd in de Pensioenwet en in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De afkoopgrens wordt ieder jaar aangepast aan de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI). Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt de afkoopgrens voor een klein pensioen € 594,89.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 2022-0000191791, Staatscourant 2022 nr. 34944 | 21-12-2022

Categorie├źn